I Ogólnopolskie Ekologiczne Forum Młodzieży

I Ogólnopolskie Ekologiczne Forum Młodzieży

I Ogólnopolskie Ekologiczne Forum Młodzieży odbyło się w dniach od 9 do 11 czerwca 2017 roku. Główny temat spotkania stanowiły problemy i konflikty dotyczące ochrony Puszczy Białowieskiej.
Otwarcie Forum odbyło się w piątek, 9 czerwca, natomiast kolejnego dnia, 10 czerwca, uczestnicy mieli okazję wziąć udział w zajęciach terenowych w Puszczy, a także uczestniczyli w panelu dyskusyjnym.
Około tysiąca osób wzięło udział w Ogólnopolskim Ekologicznym Forum Młodzieży.

Podczas spotkania uczniowie szkół mundurowych, techników leśnych, jak również Skauci Europy podjęli dyskusję na temat różnych problemów, m.in. były to rozmowy o ekologicznych wartościach chrześcijańskich, problemach miejscowej ludności okolic Puszczy Białowieskiej, gradacji kornika drukarza, zaniku siedlisk w Puszczy Białowieskiej.
Hasłem tego Forum były słowa zaczerpnięte z Pisma Świętego: „Czyńcie sobie ziemię poddaną”, ekologia darem Bożym.

Forum zakończyło się w niedzielę (11.06) w miejscowości Gruszki, gdzie został odsłonięty pomnik Danuty Siedzikówny ps. „Inka”.