Informacja o podjęciu kroków prawnych

Informacja o podjęciu kroków prawnych

Czerlonka, 28 czerwca 2024 roku

W ślad za Oświadczeniem wydanym przez Fundację, w związku z Konferencją Wiceministra Mikołaja Dorożały, która miała miejsce w dniu 12 czerwca 2024 r. informuję, że zdecydowałam o podjęciu kroków prawnych w celu ochrony dóbr osobistych Fundacji, a reprezentująca Fundację kancelaria prawna, sporządziła już w tym przedmiocie stosowne dokumenty, skierowane do Ministra.

Pragnę raz jeszcze powtórzyć, że nie ma mojej zgody na formułowanie krzywdzących też o popełnianiu przestępstwa przez organy Fundacji, czy też publiczne wskazywanie, że jest ona członkiem grupy przestępczej. W sprawie Fundacji i jej członków NIGDY NIE TOCZYŁO SIĘ jakiekolwiek postępowanie karne, które mogłoby uprawniać Pana Wiceministra to formułowania takich oskarżeń.

Dlatego, to określenie pozostaje dla mnie i wszystkich osób powiązanych z Fundacją, niezwykle krzywdzące. Ponownie wskazuję również, że nie istnieją podstawy merytoryczne do stwierdzenia, że w sprawie darowizn udzielonych Fundacji, dostrzec można jakiekolwiek nieprawidłowości,
na dowód czego posiadam liczne dowody.


Prezes Zarządu
Fundacji Ekologiczne Forum Młodzieży

Marcelina Puchalska

Załączniki: Informacja w PDF