Konferencja naukowa pt. „Jeszcze Polska nie zginęła – wieś – rok później”

Konferencja naukowa pt. „Jeszcze Polska nie zginęła – wieś – rok później”

Równoległym wydarzeniem 12 maja br. w dniu „I Marszu Świętego Huberta” będzie konferencja naukowa pt. „Jeszcze Polska nie zginęła – wieś – rok później” w Auli nr 106 w budynku Audytorium Maximum UKSW, Warszawa ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3.

Konferencję organizują: Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski i Katedra Teologii Pastoralnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Program konferencji naukowej:

 • 09:30 – Msza Święta pod przewodnictwem J.E. Ks. Bp. Antoniego Pacyfika Dydycza
 • 10:20 – Otwarcie konferencji – ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski, Ojciec dr Tadeusz Rydzyk, prof. dr hab. Jan Szyszko
 • 10:50 – „Filozoficzna analiza ideologicznych podstaw animalizacji człowieka i humanizacji zwierząt i drzew” – ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz
 • 11:10 – „Kościół i przyroda” – Wolność artystyczna czy działania z premedytacją” – Temida Stankiewicz – Podhorecka
 • 11:30 – „Leśnictwo dla polskiej wsi” – dr Konrad Tomaszewski
 • 11:50 – „Wieś i jej rola w polskim społeczeństwie – tło historyczne” – Wojciech Włodarczyk
 • 12:10 – Przerwa na kawę
 • 12:25 – „Rola wsi w walce o Polskę” – dr Mirosław Sulej
 • 12:45 – „Zrównoważona gospodarka łowiecka dla polskiej wsi” – dr Bartłomiej Popczyk
 • 13:05 – „Łowiectwo w Polsce – dzisiaj” – prof. dr hab. Roman Dziedzic
 • 13:25 – „Kościół dla polskiej wsi – wieś dla polskiego kościoła katolickiego” prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk
 • 13:45 – Podsumowanie i konferencja prasowa