O nas

Jest ogólnopolską organizacją zrzeszającą wolontariuszy. Jesteśmy ZA: ochroną środowiska, łowiectwem, tradycją polską i tożsamością narodową. Zabiegamy o ochronę środowiska i edukację ekologiczną opartą na badaniach i nauce.

Naszym celem jest edukacja ekologiczna promująca pozytywne postawy wobec przyrody. Ochrona środowiska dotyczy jednak nie tylko przyrody ale przede wszystkim warunków życia społeczeństwa. Naszym priorytetem jest – Przyroda dla Człowieka.

Sprawozdania

Roczne sprawozdanie z działalności fundacji – 2018

Roczne sprawozdanie z działalności fundacji – 2019