Pomnik Marszałka Piłsudskiego w Hajnówce.

Pomnik Marszałka Piłsudskiego w Hajnówce.

Dzięki staraniom fundacji Ekologiczne Forum Młodzieży w Hajnówce stanął pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystość odsłonięcia postumentu wybitnego przywódcy odbyła się 19 listopada 2023r.
To historyczne wydarzenie na długo pozostanie w pamięci mieszkańców Hajnówki i regionu, a pomnik marszałka Piłsudskiego zostanie tu na zawsze. I taka idea przyświecała organizatorom uroczystości, aby postać marszałka przypominała o drodze Polski do wolności i o nim samym – dowódcy, wielkim patriocie i ojcu niepodległości. W budowę zaangażowali się członkowie fundacji Ekologiczne Forum Młodzieży, którzy powołali społeczny komitet budowy pomnika. Przychylnie do inicjatywy podszedł burmistrz Hajnówki. Ważnym wydarzeniem było podpisanie porozumienia dotyczącego budowy pomnika. 21 kwietnia 2023r dokonali tego Marcelina Puchalska prezes Fundacji Ekologiczne Forum Młodzieży oraz Burmistrz Miasta Hajnówka Jerzy Sirak. To umożliwiło dalsze pracę – zbieranie funduszy, wykonanie postumentu i przygotowanie terenu. Pomnik stanął vis-a-vis Urządu Miejskiego w Hajnówce, na skwerze im. dr Dymitra Wasilewskiego.

Sama uroczystość odsłonięcia pomnika miała podniosły charakter, wśród zaproszonych gości pojawili się przedstawiacie rządu, parlamentu, przedstawiciele instytucji i organizacji społecznych. Po słowie skierowanym do wszystkich zgromadzonych przez duchownych nastąpiło odsłonięcie pomnika. Historycznego aktu dokonali: Michał Wiśniewski – wiceminister obrony narodowej, Jerzy Sirak – Burmistrz Hajnówki, Andrzej Józef Nowak – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Ks. Biskup Piotr Sawczuk – Biskup Diecezji Drohiczyńskiej, Biskup Paweł – Biskup Hajnowski, Ks. major Tomasza Wiglasza – Proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Białymstoku, Ks. Prałat Zbigniew Rostkowski – kanclerz Kurii Drohiczyńskiej, Ks. dr Tomasz Duszkiewicz, kapelan leśników, Marcelina Puchalska – Przewodnicząca Komitetu Budowy Pomnika, Prezes Zarządu Fundacji Ekologiczne Forum Młodzieży i gen. Dariusz Łuczak, wiceprzewodniczącego Społecznego Komitetu Budowy Pomnika.

Następnym punktem było odczytanie aktu nadania, po którym nastąpiło symboliczne przekazanie pomnika miastu Hajnówka. Prezes fundacji EFM Marcelina Puchalska i członek fundacji Hubert Łukasiewicz symbolicznie przekazali pomnik wraz z aktem nadania burmistrzowi Hajnówki Jerzemu Sirakowi. Następnie Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz wszystkich walczących o wolności niepodległość naszej Ojczyzny, uczczono w apelu pamięci i salwą honorową. Następnie wszyscy przybyli złożyli wieńce i kwiaty pod pomnikiem.

Budowa pomnika Marszałka Piłsudskiego nie byłaby możliwa gdyby nie ofiarność ludzi dobrej woli – osób prywatnych, firm i instytucji. Budowę wsparli: Fundacja Ekologiczne Forum Młodzieży, Nadleśnictwo Augustów, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Nadleśnictwo Bielsk, Nasycalnia Podkładów w Czeremsze, Firma Masterpress Waldemar Zdrodowski, Firma ASTAWA Stanisław Łuniewski, Nadleśnictwo Żednia, Kompania Piwowarska Jacek Winiarski, Firma Pronar, Zakłady Maszynowe Hamech w Hajnówce, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Hajnówce, Firma „Najbard” Andrzej Bałło w Bielsku Podlaskim, Panu generał Dariusz Łuczak, Firma Keraj Logistics w Hajnówce, Pan Ryszardowi Pater, PSS Społem w Hajnówce.

Rangę wydarzenia uświetnił udział kompanii honorowej 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oraz orkiestra dęta. Na zakończenie, na wszystkich czekała żołnierska grochówka, można było odwiedzić też stoiska promocyjne przygotowane przez żołnierzy, leśników i miasto Hajnówka.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i mamy nadzieję ze to wydarzenie na długo pozostanie w pamięci mieszkańców regionu, a pomnik Marszałka Piłsudskiego będzie służył w budowaniu postaw patriotycznych obecnych i przyszłych pokoleń.

Szczęść Boże i Darz Bór!