Radio Maryja: KONTROWERSJE DOT. PROMOCJI TATUAŻU NA OKŁADCE ZNANEGO CZASOPISMA ŁOWIECKIEGO

Radio Maryja: KONTROWERSJE DOT. PROMOCJI TATUAŻU NA OKŁADCE ZNANEGO CZASOPISMA ŁOWIECKIEGO

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z prof. dr hab. n. med. Pawłem Piątkiewiczem (diabetologiem, internistą, Prezesem Naczelnej Rady Łowiectwa) w audycji Radia Maryja „Aktualności dnia”. Na temat kontrowersji dot. promocji tatuażu na okładce znanego czasopisma łowieckiego.

Link do audycji: https://www.radiomaryja.pl/multimedia/kontrowersje-dot-promocji-tatuazu-na-okladce-znanego-czasopisma-lowieckiego/


Źródło: Radio Maryja