SPRZECIW PRZEKAZYWANIA ZIEMI LASÓW PAŃSTWOWYCH DO JAKIEJŚ SPÓŁKI!!!

SPRZECIW PRZEKAZYWANIA ZIEMI LASÓW PAŃSTWOWYCH DO JAKIEJŚ SPÓŁKI!!!

Białystok, dn. 3 kwietnia 2018 r.

Szanowni Państwo

Jako młodzi ludzie zrzeszeni w Fundacji Ekologiczne Forum Młodzieży wyrażamy swój sprzeciw koncepcji powołania spółki akcyjnej z udziałem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Banku Ochrony Środowiska. Powołując taką spółkę stwarza się możliwość wyprowadzania majątku skarbu państwa do innych podmiotów. Jak pamiętamy Prawo i Sprawiedliwość za rządów PO-PSL zbierało podpisy w obronie Lasów Państwowych, aby pod żadnym z pozorów nie zmieniać formy organizacyjnej Lasów Państwowych. Zebrano z tego co pamiętamy ponad trzy i pół miliona podpisów. Wtedy za rządów PO-PSL zrobiono wielkie larum, gdy Lasy Państwowe przekazały 800 milionów na cele społeczne (na drogi), to teraz potrzeba wielkiego larum, kiedy Lasy Państwowe mają przekazywać grunty (działki) do jakiejś spółki. Jak można być tak obłudnym – krzyczeć i zbierać ponad trzy i pół miliona podpisów kiedy rządzący w tamtym czasie przekazali na cele społeczne 800 mln, a teraz przekazywać GRUNTY (majątek skarbu państwa) do jakiejś spółki? Obłuda jeszcze raz obłuda. My młodzi ludzie czujemy się oszukani!

Jeżeli możemy podpowiedzieć to czyż nie lepiej zagospodarować pustostany, których chociażby na polskich wsiach jest bardzo dużo? W północno – zachodniej Polsce są całe wsie wyludnione. Są to tysiące domów. Może tutaj warto się zastanowić i zagospodarować ten teren? Dzisiaj obserwujemy jak bardzo wsie się wyludniają. Może tutaj trzeba stwarzać miejsca pracy – na polskiej wsi? Dzisiaj każdy szuka zdrowego powietrza, zdrowej ekologicznej żywności.

Lasy Państwowe nie muszą przekazywać gruntów. Mogą same jako Państwowa Firma budować domy w ramach programu „Mieszkanie+”. Chociażby wykorzystując drewno z Puszczy Białowieskiej. W Puszczy łamane jest prawo. Teraz gnije tam 6 milionów m3 drewna. Na dom potrzeba 60 m3. To nam daje ponad 100 tysięcy domów. Takie wykorzystanie drewna z Puszczy Białowieskiej pozwoliłoby młodym ludziom pozostać w swojej małej ojczyźnie, a nawet można wykorzystać to drewno w innych częściach Polski. Wiadome jest, że powiat Hajnowski jest jednym z najbardziej wyludniającym się powiatem w Polsce.

Czyż to nie jest szukanie na siłę możliwości przejmowania majątku skarbu państwa Lasów Państwowych? Wydaje się nam że jest. Dlatego jeszcze raz wyrażamy swój sprzeciw koncepcji powołania spółki akcyjnej, do której Lasy Państwowe miałyby przekazywać grunty.

Prezes Zarządu
Marcelina Puchalska

Do wiadomości:

1. Pan Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów
2. Pan Jarosław Kaczyński Prezes Partii Prawo i Sprawiedliwość
3. Pan Henryk Kowalczyk Minister Środowiska

4. Do wszystkich Posłów i Senatorów
5. Pan Andrzej Konieczny – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
6. Do wszystkich środków społecznego przekazu

Załącznik: List w formacie PDF