Sprzeciw wobec projektu zmiany ustawy o lasach i prawa łowieckiego

Sprzeciw wobec projektu zmiany ustawy o lasach i prawa łowieckiego

Sprzeciw wobec projektu zmiany ustawy o lasach i prawa łowieckiego

Jako młodzi ludzie zrzeszeni w Fundacji Ekologiczne Forum Młodzieży wyrażamy swój sprzeciw wobec projektu zmiany ustawy o lasach, w którym w dalszym ciągu planowane jest powstanie Spółki Akcyjnej Polskie Domy Drewniane z udziałem Lasów Państwowych.
Uważamy, że ten projekt mija się z głównym celem Lasów Państwowych, które przede wszystkim są od tego, by prowadzić zrównoważoną gospodarkę leśną, a nie budować domy. Racjonalna gospodarka zasobami w Polsce ma wieloletnie tradycje.

Powołując taką spółkę stwarza to możliwość wyprowadzenia majątku skarbu państwa do innych podmiotów. Jest wiele rozwiązań, by wykorzystać środki finansowe Lasów Państwowych np. wykup lasów prywatnych. Widzieliśmy lasy prywatne zniszczone przez huragan w Borach Tucholskich. Wiele osób wyraża chęć sprzedaży, jednak Lasy Państwowe odmawiają.

Kolejnym „skokiem” na Lasy Państwowe jest zmiana w prawie łowieckim (druk nr 2575) oraz niektórych innych ustaw, gdzie jest zakładane, że odszkodowania łowieckie będą pokrywane z funduszu leśnego.

Takie zmiany prowadzą do destabilizacji funkcjonowania systemu Lasów Państwowych. To właśnie Lasy Państwowe zapewniają bezpieczeństwo ekologiczne Państwa.

Jeszcze raz wyrażamy swój sprzeciw wobec projektu zmiany ustawy o lasach oraz zmiany prawa łowieckiego. Takie zmiany łamią obietnice wyborcze PiS i prowadzą do zniszczenia polskiego modelu leśnictwa i łowiectwa.

Zarząd Ekologicznego Forum Młodzieży solidaryzuje się z protestem Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność” (KSZNOŚiL 63-06/18) z dnia 07.06.2018 i wnioskuje o natychmiastowe wycofanie tego szkodliwego projektu zmiany ustawy o lasach oraz ustawy Prawo łowieckie.


Zarząd Ekologicznego
Forum Młodzieży

 

Do wiadomości:

  1. Pan Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów
  2. Pan Jarosław Kaczyński Prezes Partii Prawo i Sprawiedliwość
  3. Pan Henryk Kowalczyk Minister Środowiska
  4. Do wszystkich Posłów i Senatorów
  5. Pan Andrzej Konieczny – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
  6. Do wszystkich środków społecznego przekazu

Do pobrania: Wersja PDF dokumentu