Uroczystość upamiętniająca Sołtysa Wsi Masiewa Starego śp. Jana Mackiewicza

Naród bez dziejów, bez historii, bez przyszłości, staje się wkrótce narodem bez ziemi, narodem bezdomnym, bez przyszłości. Naród, który nie wierzy w wielkość, i nie chce ludzi wielkich, kończy się”.

Prymas Stefan Wyszyński

Dnia 23 maja 2021 roku odbyła się uroczystość upamiętniająca Sołtysa Wsi Masiewa Starego śp. Jana Mackiewicza, który oddał życie w imię Naszej Ojczyzny. 8 sierpnia 1920 roku został w bestialski sposób zamordowany przez bolszewików.

O godzinie 11 rozpoczęto uroczystości w Parafii Kościoła Rzymskokatolickiego w Narewce pod przewodnictwem Wikariusza Generalnego Diecezji Drohiczyńskiej Ks. Prałata dr Zbigniewa Rostkowskiego wraz z koncelebrą Ks. Tomaszem Turlińskim – Proboszczem Parafii oraz Ks. Tomaszem Duszkiewiczem – Kapelanem Leśników. Wśród znamienitych gości nie zabrakło rodziny śp. Jana Mackiewicza, Ks. Tomasza Wigłasza – Proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburska w Białymstoku, Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych Andrzeja Józefa Nowaka, Gen. bryg. Dariusza Łuczaka, Dyrektora BPN dr Michała Krzysiaka, Przewodniczącego Oddziału Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Hajnówce, przedstawicieli organizacji samorządowych – Wicestarosta Powiatu Hajnowskiego Pani Joanna Kojło, Wójta Gminy Narewka – Jarosław Gołubowski. Nie zabrakło również służb mundurowych – przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce, Placówki Straży Granicznej w Narewce oraz okolicznych Leśników.

Po Mszy Św. upamiętniono poległego Sołtysa poprzez złożenie wieńców na pomniku przy Kościele oraz na cmentarzu w Narewce. Następnie udano się w miejsce pierwotnego pochówku znajdującego się nieopodal Starego Masiewa na cmentarzu ewangelickim, gdzie poświęcono krzyż i tablicę pamiątkową. Uroczystość miały charakter patriotyczny, które zostały zorganizowane przez Fundację Ekologiczne Forum Młodzieży oraz przy współpracy
z rodziną śp. Jana Mackiewicza, ks. prał. Dr. Zbigniewa Rostkowskiego i gen. bryg. Dariusza Łuczaka.

Podczas Mszy Św. nie zapomniano również o uhonorowaniu Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych Andrzeja Józefa Nowaka za zasługi na rzecz polskiego modelu leśnictwa oraz podtrzymywaniu tradycji i tożsamości narodowej za wielki patriotyzm „Nagrodą im. Prof. Jana Szyszko”.

Wszystkich obecnym gościom i współorganizatorom serdecznie dziękujemy.

Szczęść Boże
Darz Bór