Uroczystość upamiętniająca Sołtysa Wsi Masiewa Starego śp. Jana Mackiewicza

Uroczystość upamiętniająca Sołtysa Wsi Masiewa Starego śp. Jana Mackiewicza

Naród bez dziejów, bez historii, bez przyszłości, staje się wkrótce narodem bez ziemi, narodem bezdomnym, bez przyszłości. Naród, który nie wierzy w wielkość, i nie chce ludzi wielkich, kończy się”.

Prymas Stefan Wyszyński

Dnia 23 maja 2021 roku odbyła się uroczystość upamiętniająca Sołtysa Wsi Masiewa Starego śp. Jana Mackiewicza, który oddał życie w imię Naszej Ojczyzny. 8 sierpnia 1920 roku został w bestialski sposób zamordowany przez bolszewików.

O godzinie 11 rozpoczęto uroczystości w Parafii Kościoła Rzymskokatolickiego w Narewce pod przewodnictwem Wikariusza Generalnego Diecezji Drohiczyńskiej Ks. Prałata dr Zbigniewa Rostkowskiego wraz z koncelebrą Ks. Tomaszem Turlińskim – Proboszczem Parafii oraz Ks. Tomaszem Duszkiewiczem – Kapelanem Leśników. Wśród znamienitych gości nie zabrakło rodziny śp. Jana Mackiewicza, Ks. Tomasza Wigłasza – Proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburska w Białymstoku, Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych Andrzeja Józefa Nowaka, Gen. bryg. Dariusza Łuczaka, Dyrektora BPN dr Michała Krzysiaka, Przewodniczącego Oddziału Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Hajnówce, przedstawicieli organizacji samorządowych – Wicestarosta Powiatu Hajnowskiego Pani Joanna Kojło, Wójta Gminy Narewka – Jarosław Gołubowski. Nie zabrakło również służb mundurowych – przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce, Placówki Straży Granicznej w Narewce oraz okolicznych Leśników.

Po Mszy Św. upamiętniono poległego Sołtysa poprzez złożenie wieńców na pomniku przy Kościele oraz na cmentarzu w Narewce. Następnie udano się w miejsce pierwotnego pochówku znajdującego się nieopodal Starego Masiewa na cmentarzu ewangelickim, gdzie poświęcono krzyż i tablicę pamiątkową. Uroczystość miały charakter patriotyczny, które zostały zorganizowane przez Fundację Ekologiczne Forum Młodzieży oraz przy współpracy
z rodziną śp. Jana Mackiewicza, ks. prał. Dr. Zbigniewa Rostkowskiego i gen. bryg. Dariusza Łuczaka.

Podczas Mszy Św. nie zapomniano również o uhonorowaniu Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych Andrzeja Józefa Nowaka za zasługi na rzecz polskiego modelu leśnictwa oraz podtrzymywaniu tradycji i tożsamości narodowej za wielki patriotyzm „Nagrodą im. Prof. Jana Szyszko”.

Wszystkich obecnym gościom i współorganizatorom serdecznie dziękujemy.

Szczęść Boże
Darz Bór