Wesołych Świąt!

Wesołych Świąt!

Dziś we żłobie odpoczywa,
z nieba zszedłszy, prawda żywa
które nie będzie zawarte,
owszem, na wieki otwarte,
że Zbawiciel.
 
Od aniołów ogłoszony,
z Panny w stajni narodzony,
skąd wesele nam przynosi,
miły pokój, ludziom głosi
Odkupiciel.

Jak obyczaj każe stary, według przodków naszej wiary,
pragniemy złożyć życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia.


Fundacja Ekologiczne Forum Młodzieży