WIDEO: Konferencja naukowa „Jeszcze Polska nie zginęła – wieś – rok później”