XIII Hubertus Węgrowski Mazowsza i Podlasia im. Prof. Jana Szyszko

XIII Hubertus Węgrowski Mazowsza i Podlasia im. Prof. Jana Szyszko

Troska o przyrodnicze dziedzictwo

XIII Hubertus Węgrowski im. Profesora Jana Szyszko 2021 zgromadził na terenie Pałacu i Folwarku w Łochowie myśliwych, leśników, jeźdźców oraz rolników Podlasia oraz Mazowsza. Tegoroczne obchody ku czci św. Huberta, patrona ludzi lasu w dniach 9-10 października były okazją do promocji przyrodniczego dziedzictwa.

Po poświęceniu sztandarów celebrowana była Eucharystia pod przewodnictwem ks. prał. dr. Zbigniewa Rostkowskiego, Kanclerza Kurii Diecezjalnej i Wikariusza Generalnego Diecezji Drohiczyńskiej w intencji śp. prof. Jana Szyszko, zmarłych leśników oraz wszystkich ludzi lasu i ich rodzin. Za oprawę muzyczną odpowiadał Centralny Zespół Polskiego Związku Łowieckiego pod przewodnictwem Mieczysława Leśniczaka.

Ks. prał. Zbigniew Rostkowski odwołał się w homilii do spędzonej w Hajnówce młodości w cieniu Puszczy Białowieskiej. Wspominał dobre czasy, kiedy Puszcza Białowieska cieszyła oko i była dobrze gospodarowana. – Dzisiaj jest to jedno wielkie cmentarzysko – zaznaczył ze smutkiem Kanclerz Kurii. Powodem ogromnej inwazji i masowego wymierania drzew jest kornik drukarz. Kto do tego doprowadził? Dlaczego tak się stało? – pytał Kanclerz, stolarz i kapłan jednocześnie. Zauważył, że odpowiedzi znajdują się na kartach Pisma Świętego. – Tak się dzieje, ponieważ Bóg i Jego plan wobec człowieka i świata został odrzucony – zauważył ze smutkiem. Kanclerz przypomniał, że człowiek jest powołany, aby czynić sobie ziemię poddaną i panować zgodnie z zamysłem Stwórcy używając rozumu. – Jeśli Boga odrzucono i jego nakaz, to rozumiem dlaczego Puszcza umiera – wskazał.

Kanclerz poddał refleksji etymologię słowa myśliwy, który już w XV wieku oznaczał myśliciela, tego, który czyni refleksje, zastanawia się. Zachęcał myśliwych, leśników i wszystkich, którym dobro kraju leży na sercu, do troski o nasz wspólny dom. Aby tak się stało, niezbędna jest ,,zmiana myślenia, bo od tego zaczyna się nawrócenie”.

Homilia ks. prał. dr. Zbigniewa Rostkowskiego:

Głos zabrał Edward Siarka, pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa, patron honorowy uroczystości, który zaznaczył, że wydarzenie jest o tyle wyjątkowe, ponieważ w tym miejscu wiele razy bywał śp. prof. Jan Szyszko. Dodał, że myśliwi, leśnicy rolnicy są sojusznikami, którzy razem działają dla polskiej przyrody. O nowoczesnej kolonizacji, która przejawia  się w sferze aktywności gospodarczej i kulturowej mówił natomiast o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR. Założyciel i dyrektor Radia Maryja zachęcał do trwania w prawdzie. Ks. Tomasz Duszkiewicz, kapelan leśników oraz pomysłodawca Hubertusa Węgrowskiego podziękował wszystkim obecnym oraz zachęcał do wdzięczności Panu Bogu za dar ziemi. Nie brakowało także odwołania do pozostawionego testamentu śp. Jana Szyszko.

Na zakończenie uroczystości wręczono Nagrody im. Profesora Jana Szyszko. W tym roku Kapituła uhonorowała Adama Stępniaka, byłego prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej; Sławomira Ryszawę, dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem wraz z uczniami; Wojciecha Dulskiego, przewodnika psów myśliwskich oraz Marka Romana, dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie wraz z leśnikami.

Uroczyste obchody poprzedzone sobotnim Polowaniem Hubertowskim obfitowały w różne atrakcje. Dla wszystkich czekała degustacja regionalnych specjałów. Nie zabrakło także prezentacji dorobku Lasów Państwowych i Polskiego Związku Łowieckiego. Uroczystość zakończył koncert Pawła Markiewicza.

Organizatorem wydarzenia jest Nadleśnictwo Łochów, Fundacja Ekologiczne Forum Młodzieży, Polski Związek Łowiecki – Okręg Siedlecki oraz Gmina Łochów.

tekst – Monika Kanabrodzka
zdjęcia – Fundacja Ekologiczne Forum Młodzieży

Źródło: https://drohiczynska.pl/aktualnosci/troska-o-przyrodnicze-dziedzictwo/