Zbieramy podpisy w obronie Ministerstwa Środowiska i Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”.

Zbieramy podpisy w obronie Ministerstwa Środowiska i Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”.

Dlaczego?

Udzielam poparcia wnioskowi o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy przyszłości zarządzania naszymi zasobami przyrodniczymi zawierającemu następujące pytanie: 

1. Czy jesteś za utrzymaniem i wzmocnieniem dotychczasowej roli Ministerstwa Środowiska, którego misją musi być udostępnienie polskich zasobów przyrodniczych dla rozwoju gospodarczego kraju, w tym do tworzenia miejsc pracy w terenach niezurbanizowanych zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a więc „Czynienia sobie ziemi poddaną”

Od momentu rozpoczęcia transformacji w roku 1990 obserwujemy konsekwentną, zakamuflowaną działalność ponadpartyjnych i ponadnarodowych grup liberalno-lewackich zmierzających do niszczenia polskiej tożsamości w jednoczącej się Europie.

Największego wroga widzą one w Kościele Katolickim, polskiej własności ziemskiej i w polskim rozumieniu roli przyrody w życiu człowieka, zgodnego z zasadą „Czyńcie sobie ziemię poddaną” (znaną w UE jako zasada „zrównoważonego rozwoju”). Ewidentnym tego przykładem były próby prywatyzacji i sprzedaży Polskich Lasów Państwowych i polskiej ziemi za czasów AWS-UW i PO-PSL, mimo że programy wyborcze tych partii tego nie przewidywały. Tendencje te odżywają również teraz, co objawia się licznymi medialnymi informacjami o możliwości likwidacji Ministerstwa Środowiska, gwaranta zasady „Czynienia sobie Ziemi poddaną”, pełniącego misję udostępniania przebogatych zasobów przyrodniczych dla rozwoju gospodarczego Polski, w tym do tworzenia miejsc pracy w terenach wiejskich w oparciu o Lasy Państwowe.

Koncepcje ponadpartyjnych i ponadnarodowych grup liberalno-lewackich zmierzają m. in. do przekazania kompetencji Ministerstwa Środowiska innym ministerstwom, w tym przekazania Lasów Państwowych (1/3 terytorium kraju) we władanie Ministerstwa Rolnictwa, zdominowanego polityką unijnych dopłat, orędownika wielkich gospodarstw rolnych, również zagranicznych. W ubiegłych latach wielokrotnie zbieraliśmy podpisy w obronie polskich lasów.

Tym razem musimy bronić się przed bardziej perfidnym i zakamuflowanym działaniem grup liberalno-lewackich zmierzających do niszczenia polskiej tożsamości. 

Jak zbierać podpisy?

Gdzie i od kogo?

To bardzo proste. Zbierać podpisy może każdy z Was, możemy je zbierać wszędzie. Możecie poprosić o nie rodzinę, sąsiadów, współpracowników, nauczycieli.

W jakiej formie?

Podpisy zbieramy wyłącznie na specjalnie przygotowanych formularzach dostępnych do pobrania

Podpisy na formularzu należy złożyć własnoręcznie i czytelnie, jest to warunek ważności podpisów.

Kto może podpisać?

Podpisać może się każdy Polski obywatel pod warunkiem że jest pełnoletni. Podpisywać się mogą również Polacy mieszkający na stałe poza granicami kraju.

Jak dostarczyć podpisy?

Wszystkie formularze z podpisami należy przesłać na adres Ekologicznego Forum Młodzieży, który znajduje się na formularzu oraz poniżej.

Nasz adres

Ekologiczne Forum Młodzieży
ul. Al. 1000-lecia P.P. 75/1 m.7
15-111 Białystok