Zbieramy podpisy w obronie Polskich Lasów Państwowych

Zbieramy podpisy w obronie Polskich Lasów Państwowych

Dlaczego?

Szanowni Państwo, 

Brońmy Polskich Lasów Państwowych przed nadchodzącymi zagrożeniami. 

Polskie Lasy Państwowe są niezwykle cenne dla zachowania różnorodności biologicznej, ochrony środowiska a przede wszystkim dla ludzi, którzy korzystają z nich w różnorodny sposób, od rekreacji po zaopatrzenie w drewno.

Wiemy również jak polskie lasy pełnią istotną rolę w gospodarce kraju, dostarczając surowca drzewnego oraz stwarzając miejsca pracy dla lokalnych społeczności. 

Dlatego ważne jest, by nie pozwolić zniszczyć Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe! 

Fundacja Ekologiczne Forum Młodzieży  rusza z inicjatywą projektu obrony Polskich Lasów Państwowych. W załączeniu Lista gdzie można zbierać głosy poparcia ww. inicjatywy. Prosimy o silną mobilizację i zaangażowanie w akcję obrony Polskich Lasów.

 
Z leśnym pozdrowieniem
Darz Bór

Jak zbierać podpisy?

Gdzie i od kogo?

To bardzo proste. Zbierać podpisy może każdy z Was, możemy je zbierać wszędzie. Możecie poprosić o nie rodzinę, sąsiadów, współpracowników, nauczycieli.

W jakiej formie?

Podpisy zbieramy wyłącznie na specjalnie przygotowanych formularzach dostępnych do pobrania

Podpisy na formularzu należy złożyć własnoręcznie i czytelnie, jest to warunek ważności podpisów.

Kto może podpisać?

Podpisać może się każdy Polski obywatel pod warunkiem że jest pełnoletni. Podpisywać się mogą również Polacy mieszkający na stałe poza granicami kraju.

Jak dostarczyć podpisy?

Wszystkie formularze z podpisami należy przesłać na adres Ekologicznego Forum Młodzieży, który znajduje się na formularzu oraz poniżej.

Nasz adres

Fundacja Ekologiczne Forum Młodzieży
ul. Wyżary 1
16-040 Gródek.